Passie voor mens en werk!
Zet mensen in beweging!

Peter van Heeswijk neemt afscheid van Risse Groep

16 maart

Vanaf 2015 kreeg de sociale werkvoorziening een andere invulling, gericht op meer marktwerking en geen nieuwe instroom van wsw-medewerkers. De afgelopen tijd is er gelukkig sprake van een hernieuwde waardering voor de publieke sector, dus ook voor de sociale werkvoorziening. Voor Risse Groep houdt dat in dat er door de betrokken gemeenten wordt gewerkt aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling en toekomstvisie. De verantwoordelijke wethouders nemen deze transformatie graag ter hand. Uiteraard nemen zij alle betrokkenen mee in dit proces.

Zowel het dagelijks bestuur als onze huidige directeur Peter van Heeswijk zijn van mening dat deze transformatie een nieuw startmoment moet zijn voor Risse Groep. Dat vraagt om een andere vormgeving van de directie. De gewenste transformatie past minder bij de profielkeuze die enkele jaren geleden is gemaakt voor de directeursfunctie en bij zijn persoonlijke ambitie. In goed overleg is daarom besloten om vanaf 1 april 2021 niet in gezamenlijkheid verder te gaan. We hebben Dennis Laponder, die eerder al voor Risse Groep heeft gewerkt, bereid gevonden om vanaf 1 april als interim-directeur leiding te geven aan Risse Groep.

Connect Project succesvol gestart

Afgelopen donderdag konden medewerkers v...

Vacature: Voorman/vrouw ATC

Vanwege ontstaan van een tijdelijke vaca...

Doe jij mee aan de Sterk aan het We...

Het is alweer tijd voor de derde editie...
Bron: Risse Groep communicatie
Bron: Risse Groep communicatie
Bron: Risse Groep communicatie
Bron: Risse Groep communicatie
webdesign: Artis.