Samenwerkingspartners

Naast de krachtenbundeling met Werk.Kom en Konnekt’os werkt de Risse Groep samen met:

 • Arbeidstrainingscentrum

  Hierin biedt de Risse Groep enerzijds aangepaste werkplekken voor de doelgroep die daarop is aangewezen en anderzijds leerwerkplekken voor diegenen die voorbereid worden om de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te maken.

 

 

 • Onderwijs en gemeenten in Pluspunt
  
Pluspunt is een regionale voorziening voor onderwijs, arbeid en zorg en is gevestigd binnen de muren van de Risse Groep. Pluspunt richt zich op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid, preventief jeugdbeleid en jeugdzorg.
   

 • Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg (PSW)
  PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking bij wonen, dagbesteding, werken, onderwijs en vrije tijd. De samenwerking met PSW is gericht op enerzijds ontwikkeling om de afstand tot plaatsing bij reguliere werkgevers te verkleinen en anderzijds om dagbesteding in te vullen door middel van werk.

   

 • Businesspost Midden-Limburg
  Businesspost bezorgt zakelijke post en maakt hierbij eveneens gebruik van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

   

 • Nog zo’n 250 andere bedrijven en instellingen
  In het kader van het uitvoeren van werk, het detacheren van medewerkers en/of het plaatsen van medewerkers met een (bijstands)uitkering (WWB).

Vacature Financieel administratief...

Vacature Financieel administratief medew...

Vacature Salarisadministrateur

24 uur per week (Medewerker beleidsuitvo...

VACATURE OPLEIDINGSPLEK VOORMAN/VRO...

  VACATURE OPLEIDINGSPLEK VOORMAN/VROUW...
Samen maken we werk van talent!
Samen maken we werk van talent!
Bron: communicatie Risse Groep 2022
Bron: communicatie Risse Groep 2022
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: communicatie Risse Groep
webdesign: Artis.