ATC Risse Groep, Werk.Kom en PSW starten switchtraject

15 juli
Switchen naar de best passende werkplek

Onlangs zijn ATC Risse Groep, Werk.Kom en PSW gestart met het switch-traject. Dit traject wordt ingezet wanneer er onvoldoende duidelijk is op welke trede van de participatieladder een medewerker of kandidaat zich optimaal kan ontwikkelen. Doel van het traject: in kaart brengen van de meest haalbare toekomst en zorgen dat de betreffende kandidaat op de juiste trede van de participatieladder terechtkomt en maximaal in zijn of haar kracht komt te staan. 

In gesprek met Rob Poppelaars (Hoofd industrie) en werkleider Joost Leenders.

Maatwerk
Joost Leenders: “De kandidaat komt uiteindelijk terecht op de plek waar hij het beste tot zijn recht komt. Het switchtraject vindt plaats in een prikkelarme omgeving of op de huidige werkplek. Er wordt voor iedereen maatwerk geleverd. We gaan voor het hoogst haalbare voor de kandidaat. Er is een heel team betrokken en iedereen bekijkt de kandidaat vanuit zijn eigen expertise. We trainen mensen op arbeidsvaardigheden.” Rob Poppelaars vult aan: “Misschien past de ene kandidaat qua capaciteiten, motivatie of werknemersvaardigheden het beste binnen ATC Risse Groep, een andere kandidaat past beter binnen de arbeidsmatige dagbesteding, een derde is er bijna klaar voor om gedetacheerd te worden door Werk.Kom. In dat laatste geval wordt de persoon doorverwezen naar de afdeling Uitstroom waar hij of zij klaargestoomd wordt voor een detachering.” Ook wordt het waarschijnlijk makkelijker om via een traject Sociale Activering door te stromen naar Beschut Werk of een traject binnen de Participatiewet.

Samenwerking
Bij het switch-traject zijn diverse partijen betrokken: ATC Risse Groep (met ontwikkelcoaches en voorlieden), consulenten van Werk.Kom en PSW. Joost vertelt: “We hebben twee jobcoaches van PSW in huis die mensen in het switch-traject intensief begeleiden. Zij bouwen een relatie op met de kandidaat en werken van daaruit op maat samen.” Als de arbeidsmatige dagbesteding van PSW -zoals gepland- in de toekomst ook op het Risse-terrein gehuisvest is, gaat het switchen nóg makkelijker. De jobcoaches zijn Linda en Susan, zij begeleiden de mensen en dit kan op elke plek zijn binnen of buiten het ATC. Hun vertrekpunt is de switchruimte. 

Leefgebieden
Joost gaat verder: “Er wordt binnen het switchtraject ook bekeken hoe een kandidaat op andere leefgebieden functioneert. Want als iemand privé veel zorgen heeft, kan dat invloed hebben op zijn functioneren op de werkvloer. Wij hebben hierin een signalerende en rapporterende rol.  Waar nodig wordt hulp ingeschakeld van ketenpartners.” Rob: “Iemand die een verslaving heeft, krijgt bijvoorbeeld hulp van MetGGZ. Er wordt voor iedere kandidaat gestreefd naar de beste balans op de verschillende leefgebieden.”

De switch-afdeling is dus niet alleen van ATC Risse Groep maar ook van Werk.Kom en van heel Risse Groep! 

We zijn er trots op!

Vacature Financieel administratief...

Vacature Financieel administratief medew...

Vacature Salarisadministrateur

24 uur per week (Medewerker beleidsuitvo...

VACATURE OPLEIDINGSPLEK VOORMAN/VRO...

  VACATURE OPLEIDINGSPLEK VOORMAN/VROUW...
Samen maken we werk van talent!
Samen maken we werk van talent!
Bron: communicatie Risse Groep 2022
Bron: communicatie Risse Groep 2022
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: communicatie Risse Groep
webdesign: Artis.