Passie voor mens en werk!
Zet mensen in beweging!

Vacature: Voorman/vrouw ATC

16 september

Vanwege ontstaan van een tijdelijke vacature binnen het ArbeidsTrainingsCentrum (ATC) zijn wij op zoek naar twee fulltime (36 uur per week)

 

Voorman/vrouw ATC

Leidinggevende VIII, schaal E CAO-SW 

Medewerker technische uitvoering III, schaal 5 CAO SGO, aanloopschaal 4.

 

Ondersteunen van de werkleider in de arbeidsontwikkeling van een zeer diverse doelgroep (Participatiewet, WWB, WSW, statushouders, SKOJ, reclassering, GGZ, sociale activering, enz.) door aansturen/begeleiden van de doelgroep ter realisatie van het werk binnen de vastgestelde criteria ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit.

 

Uw positie

De voorman/vrouw is ondergeschikt aan de werkleider.

 

Uw takenpakket

 • Begeleiden, stimuleren, controleren en corrigeren van de doelgroep op het gebied van arbeid, houding en gedrag. Fungeren als eerste aanspreekpunt.
 • Plannen van de werkzaamheden in overleg met productiebureau op basis van aanbod en beschikbare capaciteit. Verdelen van de werkzaamheden in grote lijnen over de 1ste medewerkers, instructie medewerkers en/of productie medewerkers. Voortdurend optimaliseren van de werkmethode en indien nodig in overleg met de (Senior) orderbegeleider aanpassen. Instrueren van de medewerkers / trajecters.
 • Zorgdragen voor een juiste aan- en afvoer van goederen vanuit magazijn; tijdig signaleren van tekorten en/of onjuistheden in de aanvoer.
 • Zorgdragen voor een tijdige en  juiste werkplekinrichting in overleg met productiebureau.
 • Controleren van de voortgang van het werkproces, zowel kwalitatief als kwantitatief en zo nodig corrigeren. Er voor zorgdragen dat het werk wordt gedaan conform de met de opdrachtgever overeengekomen specificaties.
 • Registreren, evalueren van de voortgang van het werkproces en de order op basis van o.a. bestede uren, materialen. Bijhouden order- en kwaliteitsadministratie en urenregistratie en vastleggen van de afhandeling van de logistieke stromen.
 • Zorgdragen voor het preventief en curatief onderhoud van de machines en apparatuur.
 • Zorgdragen voor de werkomstandigheden, met name de veiligheid van de aan hem toevertrouwde doelgroep; In overleg met de leidinggevende periodiek instrueren hieromtrent conform het KAM- en Arbobeleid.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de werkleider t.a.v. efficiencyverbetering.
 • Flexibel inzetbaar op verschillende interne afdelingen en externe locaties (bv. WOL – Werken op Locatie).

 

Uw profiel

 • MBO werk –en denkniveau;
 • Affiniteit met de zeer diverse doelgroep;
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Een teamplayer met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor;
 • Coachende kwaliteiten;
 • Geduld en rust uitstralen;
 • Kennis van administratieve procedures die nodig zijn voor het taakgebied;
 • Kennis van geautomatiseerde systemen; 
 • Kennis inzake Word en Excel;
 • Kennis van en ervaring met begeleiding van de doelgroep
 • Kennis van productieprocessen is een pré

 

Wat bieden wij

 • Uitdagende functie;
 • Ruimte voor eigen ideeën en initiatieven;

 

Informatie en sollicitatie

Nadere informatie over deze functie kan worden verkregen bij: Rob Poppelaars (Hoofd ATC) 06-18301252.

 

Sollicitatie vergezeld van CV kan tot 1 oktober gericht worden aan: Hero Omar (Stagiaire Adviseur P&O) hero.omar@risse.nl.

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.

Een psychologisch onderzoek kan tot de selectieprocedure behoren.

Connect Project succesvol gestart

Afgelopen donderdag konden medewerkers v...

Vacature: Voorman/vrouw ATC

Vanwege ontstaan van een tijdelijke vaca...

Doe jij mee aan de Sterk aan het We...

Het is alweer tijd voor de derde editie...
Bron: Risse Groep communicatie
Bron: Risse Groep communicatie
Bron: Risse Groep communicatie
Bron: Risse Groep communicatie
webdesign: Artis.