Passie voor mens en werk!
Zet mensen in beweging!

Vacature: fulltime Werkleider ATC m/v (36 uur per week)

30 november

Risse Groep heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een netwerkorganisatie die zich richt op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij halen we het beste in mensen naar boven. Wij begeleiden hen bij de specifieke ontwikkeling van hun mogelijkheden, talenten en ambities en werken hierbij samen met veel partners in de regio. Op deze manier is Risse Groep succesvol in het bieden van passende werkplekken voor deze doelgroep, in ons eigen leerwerkbedrijf en bij de bedrijven uit ons netwerk.

Binnen het ArbeidsTrainingsCentrum (ATC) is een tijdelijke vacature, ter vervanging van zieke collega’s ontstaan voor één fulltime

Werkleider ATC m/v (36 uur per week)

Positie

De werkleider ATC werkt onder leiding van het Hoofd ATC, op een van de productieafdelingen en geeft leiding aan 1 of 2 voorlieden en 35-40 medewerkers (m.n. WSW, Nieuw Beschut Werk), trajecters (Participatiewet) en mensen uit ketensamenwerkingen.

 

Kernactiviteiten

 • Draagt zorg voor de uitvoering en handhaving van het vastgestelde personeelsbeleid, zoals het voeren van functioneringsgesprekken, beoordelingen, e.d..
 • Draagt zorg voor een adequate toepassing van het KAM-beleid en voor de uitvoering van het Arbo-beleid (o.a. Ziekteverzuimbeleid). 
 • Begeleiden, stimuleren, controleren en corrigeren van medewerkers op het gebied van arbeid en houding en gedrag met als doel persoonlijke ontwikkeling. 
 • Bespreekt met medewerkers de mogelijkheden van persoonlijke ontwikkeling, toetst dit en registreert dit. Laat zich hierin indien nodig adviseren door de Adviseur P&O.
  Draagt zorg voor deze persoonlijke ontwikkeling middels ‘training on the job’. Bespreekt vorderingen en registreert deze.
 • Bij het ontdekken en analyseren van disbalans binnen de leefgebieden van medewerkers overleggen met ouders/verzorgers en of (woon)begeleiding. Indien nodig overleggen met P&O over noodzakelijke interventies binnen de leefgebieden om noodzakelijke ruimte voor werk te creëren.
 • Overlegt met de voorlieden over de planning en verdeling van de werkzaamheden op basis van aanbod en beschikbare capaciteit
 • In overleg met de voorlieden zorg dragen voor een juiste aan- en afvoer van goederen vanuit het magazijn; tijdig signaleren van tekorten en/of onjuistheden in de aanvoer; zorgen voor een tijdige en juiste werkplekinrichting; bewaken van de voortgang van het werkproces, zowel kwalitatief als kwantitatief en zo nodig corrigeren. Ervoor zorg dragen dat het werk wordt gedaan conform de met de opdrachtgever overeengekomen specificaties. Zorgen voor het preventief en curatief onderhoud van de toevertrouwde machines en apparatuur.
 • Registreert, evalueert en analyseert de voortgang van de orders op basis van o.a. bestede uren, materialen. Houdt daartoe een order- en kwaliteitsadministratie bij, voert een urenregistratie en legt de afhandeling van de logistieke stromen vast.
 • Met het oog op stabiliteit en continuïteit als ontwikkelbedrijf vinden wij het van belang om actie te ondernemen en een ontwikkelteam samen te stellen vooruitlopend op de nieuwe visie die wij aan het ontwikkelen zijn. Met dit ontwikkelteam willen wij 6 maanden proefdraaien in de vorm van een pilot.
 • Samen met 4 collega-werkleiders vorm jij het ontwikkelteam.

 

Wat is een ontwikkelteam? 

Het ontwikkelteam bestaat uit 5 ontwikkelcoaches, ieder met zijn eigen discipline. Dit team voorziet in de nodige kennis en kunde om de doelgroep en voorlieden te kunnen begeleiden op elk specifiek onderdeel. Zo wordt er van begeleiding op een productieafdeling iets anders gevraagd dan op de uitstroom afdeling. Dit overkoepelend team stimuleert de ontwikkeling van het individu. Een ontwikkelteam die over de muren en belangen van verschillende afdelingen heen kijkt en het individu bespreekt en de weg vrij maakt voor ontwikkeling, zonder de productie en de belangen van de klant uit het oog te verliezen.

Profiel

 • HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring in het begeleiden, coachen en motiveren van de doelgroep
 • Inlevingsvermogen
 • Sterk analytisch vermogen
 • Uitstekende gespreksvaardigheden
 • Coachende en (ped)agogische kwaliteiten, denken in mogelijkheden
 • Flexibele instelling

Ons aanbod

 • Een uitdagende functie met veel vrijheid maar wel met de doelstelling om mensen in balans aan het werk te kunnen houden.
 • Een informele organisatie

Reageren en informatie

De functie is ingedeeld in Operationeel Leidinggevende IV, schaal 8 CAO-SGO €2484-3591 exclusief 17,05% Individueel Keuze Budget (IKB).

Nadere informatie over deze functie kan worden verkregen bij: Rob Poppelaars, Hoofd ATC (06-18301252) 

Sollicitatie met CV kunt u tot 15 december 2021 per mail richten aan hero.omar@risse.nl t.a.v. mw. Hero Omar (stagiaire P&O)

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gebleken geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Een assessment kan tot de selectieprocedure behoren.

Even voorstellen: Isa van de Haterd

Als je een vacature van verschillende me...

Even voorstellen: onze nieuwe Handi...

Onze vacature voor de functie van medewe...

Even voorstellen: Nick Tielemans

Cijferwonder en snookerkampioen Op sinte...
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: Risse Groep communicatie
Bron: Risse Groep communicatie
webdesign: Artis.