Passie voor mens en werk!
Zet mensen in beweging!
Passie voor mens en werk!
Onze mensen, uw werk
Zet mensen in beweging!

Vacature: Voorvrouw/man ATC (diagnosecentrum)

17 december

Vacature

 

Risse Groep heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een netwerkorganisatie die zich richt op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij halen we het beste in mensen naar boven. Wij begeleiden hen bij de specifieke ontwikkeling van hun mogelijkheden, talenten en ambities en werken hierbij samen met veel partners in de regio. Op deze manier is Risse Groep succesvol in het bieden van passende werkplekken voor deze doelgroep, in ons eigen leerwerkbedrijf en bij de bedrijven uit ons netwerk.

 

Vanwege ontstaan van een vacature binnen het ArbeidsTrainingsCentrum (ATC) zijn wij op zoek naar een fulltime

 

Voorvrouw/man ATC (diagnosecentrum)

Leidinggevende VIII, schaal E CAO-SW

Medewerker technische uitvoering III, schaal 5 CAR/UWO.

(36 uur per week)

 

Ondersteunen van de werkleider in de arbeidsontwikkeling van een zeer diverse doelgroep (Participatiewet, WWB, WSW, statushouders, SKOJ, reclassering, GGZ, sociale activering, enz.) door aansturen/begeleiden van de doelgroep ter realisatie van het werk binnen de vastgestelde criteria ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit.

 

Uw positie

De voorman/vrouw is ondergeschikt aan de werkleider en stuurt een groep aan van 5-20 mensen.

 

Uw takenpakket

 • Verdelen van werkzaamheden conform de met de werkleider overeengekomen afspraken.
 • Begeleiden, stimuleren, controleren en corrigeren van de doelgroep.
 • Durven en kunnen aanspreken (maatwerk) van de doelgroep op gedrag, activiteiten en resultaten met als doel de doelgroep te activeren eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 • Signaleren van afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen productie afspraken en/of afwijkende gedragspatronen bij de doelgroep en deze bespreken met de werkleider.
 • Zorg dragen, na overleg met werkleider en productiebureau, voor een juiste werkplekinrichting.
 • Afstemmen aan- en afvoer van goederen met het magazijn.
 • Zorgdragen voor de werkomstandigheden, met name de veiligheid van de aan hem toevertrouwde doelgroep; periodiek instrueren hieromtrent.
 • Zorgen dat machines en overige apparatuur in optimale staat verkeren; signaleren en informeren van de werkleider indien reparaties moeten worden verricht.
 • Verwerken van eenvoudige administratieve gegevens.
 • Zorgen dat voor de productiedoelen gereserveerde grondstoffen in voldoende mate aanwezig zijn.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de werkleider t.a.v. efficiencyverbetering.

 

Uw profiel

 • MBO werk –en denkniveau;
 • Affiniteit met de zeer diverse doelgroep;
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Een teamplayer met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor;
 • Coachende en (ped)agogische kwaliteiten, denken in mogelijkheden, niet in beperkingen;
 • Geduld en rust uitstralen;
 • Kennis van administratieve procedures die nodig zijn voor het taakgebied;
 • Kennis van geautomatiseerde systemen;
 • Kennis inzake Word en Excel.

 

Wat bieden wij

 • Uitdagende functie;
 • Ruimte voor eigen ideeën en initiatieven;
 • Informele organisatie;
 • Salaris conform CAO.

 

Informatie en sollicitatie

Nadere informatie over deze functie kan worden verkregen bij: Rob Poppelaars (Manager Productie) toestel 691 (0495-584691).

 

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid.

Uw sollicitatie met CV richt u voor 18 januari 2019 aan Risse Groep, postbus 82, 6000AB Weert, t.a.v. mevr. M. Passage of via mailadres: [email protected].

Een psychologisch onderzoek kan tot de selectieprocedure behoren.

Feestelijke aftrap campagne Duurzam...

Afgelopen dinsdag bij Risse Groep: Er i...

Risse Groep in een nieuw jasje!

Vandaag werden de wanden in het gebouw v...

Blije gezichten op de werkvloer

Rob Poppelaars werd geïnterviewd voor On...
webdesign: Artis.