Passie voor mens en werk!
Zet mensen in beweging!
Passie voor mens en werk!
Onze mensen, uw werk
Zet mensen in beweging!

Project Kansrijk in de Wijk 2.0 feestelijk afgetrapt!

26 oktober

Op woensdag 25 oktober vond in de Samentuin in Nederweert de feestelijke aftrap plaats van het project Kansrijk in de Wijk 2.0.  Het  gezamenlijke project van de gemeenten Weert, Nederweert, Risse Groep, Werk.Kom en Prio Verve, heeft als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (opnieuw) te laten instromen in het arbeidsproces. Door deel te nemen aan het project krijgen kandidaten o.a. weer werkritme en leren ze omgaan met werkdruk en werktempo.

Afgelopen woensdag, tijdens de aftrap, werd er getrakteerd op  overheerlijke tompoucen met daarop het logo van kansrijk in de wijk. Maar liefst drie wethouders maakten hun opwachting: Wethouder Geraats (Nederweert) en wethouders Sterk en Van den Heuvel (Weert). Na de opening door Wethouder Geraats  werd er een korte toelichting gegeven over de doelstelling van het project en de werkwijze. Dat deze aanpak werkt, werd bevestigd door voorman Mario. Hij begon ooit als werkzoekende kandidaat in het project en heeft zich inmiddels opgewerkt tot leidinggevende van het team. “Het op deze manier opdoen van werkritme en werkervaring met de juiste begeleiding is voor mij en vele anderen ontzettend waardevol gebleken als eerste stap. Van daaruit kon ik aan mezelf werken en weer de stap naar de arbeidsmarkt zetten”. En toen was er werk aan de winkel:  de werkzoekenden die deelnemen aan het project plantten een nieuwe haag aan, waarbij ze geholpen werden door buurtbewoners. En ook de wethouders werden hierbij aan het werk gezet! De aftrap werd bezegeld met het ondertekenen van een contract door de deelnemende partijen en het uitbrengen van een toast.

Leefbaarheid in de wijken
De kandidaten die deelnemen aan Kansrijk in de wijk 2.0 leveren een bijdrage aan de participatiesamenleving en tegelijk verbeteren zij de leefbaarheid in de wijken. Ze zijn aanwezig in de wijk, dichtbij de burger, en zorgen ervoor dat de omgeving er schoon uitziet. Ook ondersteunen ze bij het mogelijk maken van burgerinitiatieven. Zo assisteren ze met het onderhoud van rolstoelen en scootmobiels bij uitleenpunten, onderhouden jeu de boules banen en helpen bij de aanleg van Samentuinen. Het gaat uitsluitend om werkzaamheden die additioneel van aard zijn, waardoor er geen sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt. In de toekomst wordt bekeken welke aanvullende activiteiten deelnemers kunnen uitvoeren, zoals werkzaamheden in en om het huis van hulpbehoevende inwoners. Daarnaast wordt bekeken of er instanties zijn die zich willen aansluiten bij dit project.

Kansrijk in de maatschappij
Kandidaten die deelnemen aan het project verkleinen hun afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor de kans op doorstroom naar een betaalde baan groter wordt. Verder worden de kandidaten ondersteund bij het zoeken naar werk en krijgen ze de ruimte om te solliciteren. Ook statushouders worden nadrukkelijk betrokken bij Kansrijk in de Wijk zodat ze de Nederlandse taal beter leren. De kandidaten worden dus -letterlijk- kansrijker op de arbeidsmarkt!

Sfeerimpressie van de aftrap

webdesign: Artis.