Passie voor mens en werk!
Zet mensen in beweging!
Passie voor mens en werk!
Onze mensen, uw werk
Zet mensen in beweging!

Risse Groep verrast met positief resultaat

22 februari

Risse Groep verrast met een ongekend positief resultaat over 2017. Ondanks dat voor de komende jaren negatieve resultaten werden verwacht, heeft Risse Groep over 2017 een positief resultaat geboekt van maar liefst 28.000 euro. Dit terwijl een verlies van 623.000 euro was begroot. Het resultaat is dus maar liefst 650.000 euro (!) beter dan begroot. Dit resultaat werd bovendien behaald zonder dat gemeenten, naast de Rijkssubsidie, geld moesten bijdragen. Een uitzondering in SW-land aangezien het merendeel van de SW-bedrijven tegenwoordig steun van de gemeenten nodig heeft.

Het positieve resultaat van Risse Groep wordt veroorzaakt door drie factoren:

*Het operationeel resultaat is beter dan begroot; dit betekent dat de opbrengsten van Risse Groep minus de kosten aanzienlijk positiever zijn dan verwacht bij het opstellen van de begroting. Een mooie opsteker dus voor alle medewerkers van Risse Groep die hieraan hebben bijgedragen.

*Het subsidieresultaat is beter; dit wordt veroorzaakt door een hogere subsidie vanuit Den Haag.

*Er was in 2017 sprake van eenmalige opbrengsten die voortvloeien uit intern onderzoek naar niet gedeclareerde uitkeringen over voorgaande jaren.

Theo Agten 50 jaar bij De Risse

‘Deze maand ben ik 50 jaar in dienst bij...

Feestelijke aftrap campagne Duurzam...

Afgelopen dinsdag bij Risse Groep: Er i...

Risse Groep in een nieuw jasje!

Vandaag werden de wanden in het gebouw v...
webdesign: Artis.