Passie voor mens en werk!
Zet mensen in beweging!

Vacature Voorman/vrouw ATC

11 april

Vanwege ontstaan van een tijdelijke vacature binnen het ArbeidsTrainingsCentrum (ATC) zijn wij op zoek naar één fulltime

Voorman/vrouw ATC

Medewerker technische uitvoering III, schaal 5 €1885 - €2874 CAO SGO, aanloopschaal 4 €1832 - €2732

(36 uur per week)

 

Ondersteunen van de werkleider in de arbeidsontwikkeling van een zeer diverse doelgroep (Participatiewet, WWB, WSW, statushouders, SKOJ, reclassering, GGZ, sociale activering, enz.). Dit doet de voorman/voorvrouw door het  aansturen/begeleiden van de doelgroep ter realisatie van het werk binnen de vastgestelde criteria ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit.

 

Uw positie

De voorman/vrouw werkt onder leiding van de werkleider

 

Uw takenpakket

 • Begeleiden, stimuleren, controleren en corrigeren van de doelgroep op het gebied van arbeid, houding en gedrag. Fungeren als eerste aanspreekpunt.
 • Plannen van de werkzaamheden in overleg met productiebureau op basis van aanbod en beschikbare capaciteit. Verdelen van de werkzaamheden in grote lijnen over de 1ste medewerkers, instructie medewerkers en/of productie medewerkers. Voortdurend optimaliseren van de werkmethode en indien nodig in overleg met de (Senior) orderbegeleider aanpassen. Instrueren van de medewerkers / trajecters.
 • Zorgdragen voor een juiste aan- en afvoer van goederen vanuit magazijn; tijdig signaleren van tekorten en/of onjuistheden in de aanvoer.
 • Zorg dragen voor een tijdige en juiste werkplekinrichting in overleg met productiebureau.
 • Controleren van de voortgang van het werkproces, zowel kwalitatief als kwantitatief en zo nodig corrigeren. Ervoor zorg dragen dat het werk wordt gedaan conform de met de opdrachtgever overeengekomen specificaties.
 • Registreren, evalueren van de voortgang van het werkproces en de order op basis van o.a. bestede uren, materialen. Bijhouden order- en kwaliteitsadministratie en urenregistratie en vastleggen van de afhandeling van de logistieke stromen.
 • Zorg dragen voor het preventief en curatief onderhoud van de machines en apparatuur.
 • Zorg dragen voor de werkomstandigheden, met name de veiligheid van de aan hem toevertrouwde doelgroep; In overleg met de leidinggevende periodiek instrueren hieromtrent conform het KAM- en Arbobeleid.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de werkleider t.a.v. efficiencyverbetering.
 • Flexibel inzetbaar op verschillende afdelingen en WOL (werken op locatie).

 

Uw profiel

 • MBO werk –en denkniveau;
 • Affiniteit met de zeer diverse doelgroep;
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Een teamplayer met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor;
 • Coachende kwaliteiten;
 • Geduld en rust uitstralen;
 • Kennis van administratieve procedures die nodig zijn voor het taakgebied;
 • Kennis van geautomatiseerde systemen; 
 • Kennis inzake Word en Excel;
 • Kennis van en ervaring met begeleiding van de doelgroep
 • Kennis van productieprocessen is een pré

 

Wat bieden wij

 • Uitdagende functie;
 • Ruimte voor eigen ideeën en initiatieven;

 

Informatie en sollicitatie

Nadere informatie over deze functie kan worden verkregen bij: Robbie Snoek (Werkleider ATC)

06-18301270.

Sollicitatie vergezeld van CV kan tot 2 mei 2022 gericht worden aan: mw. Hero Omar (Stagiaire Adviseur P&O) hero.omar@risse.nl.

Een psychologisch onderzoek kan tot de selectieprocedure behoren.

Even voorstellen: Isa van de Haterd

Als je een vacature van verschillende me...

Even voorstellen: onze nieuwe Handi...

Onze vacature voor de functie van medewe...

Even voorstellen: Nick Tielemans

Cijferwonder en snookerkampioen Op sinte...
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: communicatie Risse Groep
Bron: Risse Groep communicatie
Bron: Risse Groep communicatie
webdesign: Artis.