Passie voor mens en werk!
Zet mensen in beweging!
Passie voor mens en werk!
Onze mensen, uw werk
Zet mensen in beweging!

Blog Jan Karel over krantenbericht “Toekomst Risse ongewis”

19 juni

“Toekomst Risse ongewis”. Dit was de kop in Dagblad de Limburger afgelopen vrijdag 15 juni. Een kop die wellicht een vervelend gevoel bij jullie oproept. De tekst onder de kop geeft overigens de werkelijkheid goed weer.

 

Positie sociaal domein

Laten we voorop stellen, dat de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck uiterst tevreden zijn over het functioneren van Risse Groep. De maatschappelijke functie die Risse Groep vervult, door het bieden van werkplekken en het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, biedt veel meerwaarde aan de samenleving. Dusdanig dat alles er op gericht is om Risse Groep in de toekomst een stevige positie te geven in de wat we noemen ‘het sociale domein’.

De term ‘sociaal domein’ staat voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.

 

De rol van Risse Groep

Doel van het voorstel dat nu bij de gemeenteraden ligt, is te kijken welke rol Risse Groep in de toekomst kan vervullen in dat sociale domein. Dit zou moeten leiden tot een bedrijf met een stevige rol, maar vooral tot een toekomstbestendig bedrijf.

Maar voordat Risse Groep en de gemeenten gaan bepalen welke rol Risse Groep krijgt, willen de gemeenten eerst duidelijk krijgen hoe ze het sociale domein willen organiseren. Daarbij worden ook de ideeën van burgers en andere partners ingebracht.

Anders?

Vier jaar geleden hebben gemeenten veel extra taken gekregen in dat sociale domein. Dit is reden om te bezien of zaken anders georganiseerd moeten worden, waardoor de dienstverlening naar de burgers verder verbetert. Voor Risse Groep betekent dit, dat we in het eerste kwartaal van 2019 duidelijk hebben welke rol we gaan vervullen en hoe we met nóg meer vertrouwen de toekomst in kunnen gaan.

 

Ik hou jullie op de hoogte van het vervolg!

Theo Agten 50 jaar bij De Risse

‘Deze maand ben ik 50 jaar in dienst bij...

Feestelijke aftrap campagne Duurzam...

Afgelopen dinsdag bij Risse Groep: Er i...

Risse Groep in een nieuw jasje!

Vandaag werden de wanden in het gebouw v...
webdesign: Artis.