Passie voor mens en werk!
Zet mensen in beweging!
Passie voor mens en werk!
Onze mensen, uw werk
Zet mensen in beweging!

Vacature

Vanaf 1 april 2013 hebben de gemeenten Weert en Nederweert en Risse Groep de krachten gebundeld teneinde de Wsw en Participatiewet adequaat en toekomstbestendig uit te voeren. Deze samenwerking heeft  vorm gekregen door de oprichting van Werk.Kom en is gevestigd bij Risse Groep. Vanaf deze locatie initiëren medewerkers van Werk.Kom  (beschikbaar gesteld  door de 3 partners) een gezamenlijke werkgeversbenadering voor de acquisitie van werkplekken,  teneinde Wsw- medewerkers en kandidaten van de Participatiewet hier optimaal naartoe te begeleiden. Voor het team Adviseurs Werkgeversdiensten is Werk.Kom  op zoek naar een:

 

Adviseur Werkgeversdiensten M/V 36 uur per week

In eerste instantie voor de duur van 1 jaar

 

De functie Adviseur Werkgeversdiensten laat  zich als volgt omschrijven:

Eindresultaat
Werkgevers en prospects in de regio zijn geïnformeerd, ondersteund en geadviseerd over de mogelijkheden m.b.t. inzet van reïntegratiekandidaten en medewerkers van deelnemende  gemeenten, UWV en Risse Groep.
Het uitgangspunt hierbij is; “Wat kunnen wij voor u betekenen?”

Kernactiviteiten

  • Samenwerken in een publiek-bestuurlijke omgeving
  • Initiëren van activiteiten teneinde het potentiële werkgeversbestand binnen de regio in beeld te brengen en te houden
  • Mede initiëren van activiteiten ter vergroting van de naamsbekendheid van Werk.Kom (deelname aan  beurzen en netwerkactiviteiten, etc.)
  • Periodiek onderhouden van contacten met (potentiële) werkgevers teneinde de relatie te behouden en/of te optimaliseren
  • Het onderhouden van een geautomatiseerd relatiebeheersysteem
  • Zicht houden op ontwikkelingen in de lokale- en regionale arbeidsmarkt alsmede wettelijke ontwikkelingen door het onderhouden van contacten met bevoegde instanties op dit terrein, het opbouwen van een eigen netwerk, het lezen van vakliteratuur, gebruik te maken van internet, dagbladen en sociale media.
  • Het vertalen van en bewaken van gemaakte afspraken met klanten (tijd, financiën en kwaliteit) binnen het team
  • Het werven van nieuwe leden voor het MVO-Platform "Konnekt'oS en het vervullen van het gastheerschap tijdens bijeenkomsten

 

Competenties
Initiatief - Signaleren van problemen of belemmeringen en zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn en anticiperen op kansen, nieuwe situaties of problemen en er in een vroeg stadium naar handelen.
Plannen en organiseren - Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze doelen te kunnen bereiken.
Ondernemerschap - Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten of diensten. Daar naar handelen en daarbij risico's durven nemen met het oog op uiteindelijk voordeel voor het geheel.
Klantgerichtheid - Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hier ook naar handelen.
Netwerkvaardigheid - Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie. Deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. 
Resultaatgerichtheid - Zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleiding blijven richten op het bereiken van het doel.
Innovatie - Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten.
Flexibel gedrag - Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl aanpassen ten einde een gesteld doel te bereiken.

Opleiding
Een relevante opleiding op HBO-niveau

Reageren en informatie:

De functie is ingedeeld in HR 21 Medewerker Beleidsuitvoering II in schaal 9 Car-Uwo
(min €2527  en max €3712 bruto per maand)

Nadere informatie over deze functie kan worden verkregen bij: Claudia Moonen (Coördinator Werk.Kom), tel.: 06-45384352.

U kunt uw sollicitatie inclusief CV tot dinsdag 25 juli per mail richten aan:
Marian Storms, Personeelsconsulent van Risse Groep, e-mail: mstorms@risse.nl

De sollicitatiegesprekken voor deze functie zullen plaatsvinden in week 31.

webdesign: Artis.